O spoločnosti

Firma ROVEZ Trnava vznikla v roku 1993 a hlavným smerom jej podnikateľských aktivít boli inštalácie elektronických bezpečnostných systémov pre priemyselný, finančný a súkromný sektor. Postupom vývoja elektronických bezpečnostných systémov sa činnosť spoločnosti stále viac uberala smerom k dodávkam kamerových bezpečnostných systémov a digitálnych záznamov.

V roku 1998 sa firma transformovala na spoločnosť s ručením obmedzením. Od tohto obdobia sa aktivity spoločnosti rozšírili aj na distribúciu komponentov kamerových bezpečnostných systémov. Spoločnosť má vybudované viaceré výhradné obchodné zastúpenia na dodávky kamerovej techniky od známych svetových výrobcov. Tovarom zásobuje množstvo montážnych organizácií podnikajúcich v tomto obore.

Od roku 2007 firma sídli vo vlastných priestoroch na ul. 9. mája v Trnave. S rozvojom informačných technológií sa firma začala špecializovať na kamerové systémy s vysokým rozlíšením. Sortimentom špičkových kamier a záznamovými programami si spoločnosť Rovez drží popredné miesto v tomto bezpečnostnom sektore.

Samozrejmosťou činnosti firmy je držanie servisu, podpora odberateľov a servisných pracovníkov v ich odbornom raste formou komplexných školení a špecializovaných seminárov.