Podpora

Kamerové systémy sa stali neodmysliteľnou súčasťou bezpečnostných systémov slúžiacich ako prevencia na znižovanie kriminality a ako zdroje dôkazových materiálov v procesoch objasňovania trestnej činnosti. Svoje pevné miesto si čoraz viac nachádzajú aj v priemysle pri sledovaní a riadení výrobných procesov. Za posledné desaťročie s miniaturizáciou a rozvojom elektrotechnického priemyslu sa priemyselné kamery stali cenovo dostupným štandardom pri realizáciách bezpečnostných systémov.

Kanadská spoločnosť Avigilon dodáva na náš trh, cez svojho partnera Rovez s.r.o . Trnava, kamery pre bezpečnostné systémy v ultravysokom – megapixelovom rozlíšení. Táto spoločnosť si drží vo svete popredné miesto vo vývoji bezpečnostných systémov a špecializuje sa hlavne na kamerovú techniku a záznamové programy.

Kamerové systémy súčasnosti sa javia na sledovanie väčších plôch a dôležitých priestorov ako veľmi málo efektívne. Bežne najpoužívanejšie IP kamery pracujú väčšinou v rozlíšení 640 ×480 pixelov ( snímacích bodov ) čo predstavuje, že výsledný obraz nasnímaný kamerou je zložený z 307200 pixelov, čo je cca 0,3 megapixelu. Priemyselná televízia sa vplyvom digitalizácie dostáva do čoraz vyšších rozlíšení.

HD kvalita 1920×1080 bodov bude čoskoro štandardom. V objektoch s väčšou snímanou plochou je preto výhodnejšie aj z hľadiska ceny nasadenie iba niekoľkých megapixelových kamier, ako budovanie rozsiahlych kamerových systémov so štandardným rozlíšením.

Čo sú vlastne megapixelové kamery?
Megapixelové kamery sú IP kamery, ktorých čip má vysoký počet snímacích bodov – pixelov 1, 3, 5, 8, 11, 16, 29 miliónov. Výsledný obraz z kamery je zložený z oveľa väčšieho počtu bodov, takže na ňom uvidíme aj tie najmenšie detaily. 5 megapixelová kamera má 15 krát vyššie rozlíšenie ako štandardná kamera. Kamerové systémy so 4 nainštalovanými 5 Mpx kamerami poskytnú také rozlíšenie, ako keby bolo na objekte nainštalovaných 60 štandardných kamier.

V porovnaní s rotačnými kamerami, ktoré sa u nás pre účely ochrany veľkých priestranstiev najviac používajú, majú megapixelové kamery jednu veľkú výhodu. Ak rotačnú kameru obsluha nasmeruje na požadované miesto, okolité plochy sú nezaznamenávané. Pri vzniku viacerých ohnísk incidentov tak prichádza k úniku dôkazových materiálov. U megapixelových kamier sa to nikdy nestane, nakoľko snímajú celú plochu, na ktorú sú pri inštalácii nasmerované a to v niekoľkonásobne vyššom rozlíšení. Tieto kamery sú predurčené na budovanie najdokonalejších bezobslužných systémov.


V prípade nasadenia megapixelových kamier na snímanie, sa výrazne šetria náklady na inštaláciu celého systému. Úspora finančných prostriedkov spočíva hlavne v tom, že na dokonalé pokryte snímaných plôch stačí nainštalovanie oveľa menšieho počtu kamier.

Spoločnosť Avigilon dodáva na náš trh megapixelové kamery v dvoch skupinách. HD sériu v rozlíšení 1 – 5 megapixel a sériu PRO –HD sériu v rozlíšení 8 – 29 megapixelov. HD sériu tvoria megapixelové kamery vo farebnom prevedení s nočným čiernobielym režimom pre bežné podmienky snímania, ako sú obchodné centrá, pasáže, výrobné haly a pod. Séria PRO HD je určená na najnáročnejšie aplikácie z hľadiska bezpečnosti a to hlavne na snímanie objektov s meniacimi sa svetelnými podmienkami, nízkym osvetlením a vysokými nárokmi na detail. Dodávajú sa v monochromatickom a farebnom prevedení . V tejto sérii kamier je použitý veľkoplošný CCD čip 35 mm formátu, čo zaručuje vysoký dopad svetelnej energie na jeho plochu aj v podmienkach nízkeho osvetlenia. Táto skupina kamier je vhodná pre snímanie objektov ako sú napr. letiská, lodenice, parkoviská pred nákupnými centrami, prekládky tovarov, tunely, cestná doprava a pod. Samozrejmosťou je aj ich nasadenie v mestských kamerových systémoch.

Osobitnou skupinou sú aplikácie v bankovom sektore, kde je potrebný prehľad a presná identifikácia možného páchateľa v takých detailoch, ktoré bežné systémy absolútne nerozoznajú . Megapixelovými kamerami je možné identifikovať také detaily, ako sú obočie, tvar rúk, rozpoznanie hodiniek, prsteňov, tvar ušných lalokov a pod.

Neodmysliteľnou súčasťou ponuky spoločnosti Avigilon sú záznamové softvéry. V súčasnej dobe sa na komprimáciu záznamu používa formát M-JPEG, MPEG 4 alebo novší H 264. Dáta v týchto formátoch majú síce menšiu kapacitu, ale po rozkomprimovaní obrazu je badateľná pixelizácia a tým pádom aj nevýraznosť detailu. Avigilon používa systém kompresie JPEG 2000, ktorý zachováva z zázname každý pixel nasnímaný kamerou.Dáta z kamier majú síce väčšiu kapacitu, ale pri dnešných nízkych cenách záznamových médií nie je pre investora finančnou záťažou investícia do väčších kapacít HDD. Samozrejmosťou je, že záznamové programy pracujú v slovenskom jazyku.

Budovanie moderných bezpečnostných kamerových systémov sa uberá jednoznačne cestou vysokého rozlíšenia. Pokrokovo orientované investičné spoločnosti a firmy sa už pri zadávaní projektov orientujú práve na túto skupinu kamier pre inštaláciu vo svojich objektoch.

Väčšinu sortimentu spoločnosti Avigilon držíme štandardne skladom. Nakoľko sa jedná o moderné komponenty a špičkovú technológiu v danej oblasti, poskytujeme svojim odberateľom aj plnú technickú podporu a poradenstvo.