Produkty

Úvod

Avigilon Control center je profesionálny ovládací a záznamový program pre kamery. Bol vyvinutý týmom špičkových odborníkov s dôrazom na:

  • Maximálnu bezpečnosť uložených dát.
  • Vysokú stabilitu celého systému.
  • Jednoduchosť ovládania.
  • Vysokú menežovateľnosť systému a rozdelenie právomocí jednotlivým klientom.
  • Modulárnu koncepciu na rozširovanie a zmeny.
  • Podporu kamier aj iných výrobcov.
  • Jednoduchý export, zálohu a spracovávanie dát.
  • Viacjazyčnú podporu vrátane Slovenčiny.

......A to sa pracovníkom Avigilonu podarilo bravúrne zvládnuť, čím sa ich softvér zaradil na čelo svetovej špičky, čo potvrdzuje aj veľa ocenení na prestížnych medzinárodných výstavách.Avigilon Control Center je schopný pracovať s kamerami v rozlíšení 1 - 61 megapixel. Mimo toho do systému dokáže ľahko implementovať aj IP kamery a analógové kamery od mnohých iných výrobcov. Priamo cez program je možné ovládanie rotačných kamier. Toto riešenie znižuje náklady pri budovaní nových systémov a rekonštrukcii starých, nakoľko je možné vyhovujúce kamery zo staršieho systému zaimplementovať do nového. Avigilon Control Center je vlastne hybridný systém spracovávajúci signály z najmodernejších digitálnych kamier až po staršie analógové, navrhnutý pre profesionálne použitie v kamerových bezpečnostných systémoch.

Avigilon má jednoduché intuitívne ovládanie cez grafické rozhranie ktoré umožňuje operátorom efektívne pracovať s minimálnymi nárokmi na trénovanie a zaškoľovanie. Prácu s programom zvládajú ľahko aj osoby, ktoré sa s kamerovými systémami doteraz nestretli.

Ovládanie je navrhnuté pre viacnásobnú projekciu. V riadiacom centre tak môžete využívať viacero monitorov cez jednu viacvýstupovú grafickú kartu. Presuny a práca s obrazmi sa realizuje jednoducho pomocou PC myši. Takto získate multimediálne zobrazenie, kde napr. na jednom monitore môžete mať všetky kamery, na druhom vybrané dôležité zábery, na treťom prezerať záznam a štvrtom napríklad výber s detailom potrebnej scény. Záber z každej kamery je možné zobraziť na monitore viackrát, poprípade urobiť na nich výrezy detailov. Takto navrhnuté centrum znižuje náklady na hardvér a má veľmi prehľadné ovládanie. Digitálne ZOOM-ovanie pri megapixelových kamerách pracuje s automatickým dynamickým zosilneným kontrastu v scéne, takže obraz je dobre rozoznateľný aj v tmavých miestach.

Jednoduchá inštalácia servera a kamier

Komplexná inštalácia Avigilon je veľmi jednoduchá. Po nainštalovaní programu na server a jeho spustení server okamžite nájde všetky kamery na sieti a začlení ich do systému. Kamery sa automaticky zdetekujú bez nutnosti manuálneho vyhľadávania a sú pripravené na nastavenie ich parametrov.

Integrácia máp do zobrazenia

Na základe zdokonaleného grafického zobrazenia je možné hlavne pri väčších objektoch vkladať do zobrazenia pôdorysné mapy s vyznačením umiestnenia jednotlivých kamier. Takto vznikne veľmi prehľadný systém pre pozorovanie a obsluhu. (jednoduchým klikom na ikonu kamery v mape sa nám táto zobrazí do požadovaného okna) Takto získa obsluha jednoduchý prehľad aj vo veľkých objektoch či viacpodlažných budovách.


Záznam a kompresia dát

Kompresia dát

Avigilon používa najdokonalejšie kompresie H.264, H.265 a MJPEG. Tieto spôsoby kompresie zaručujú vysokú kvalitu obrazu v zázname s optimálnym dátovým prenosom. Laicky poňaté: zábery zo záznamu sú takej istej kvality ako ich vidíme v reále.Časový prehľad

Orientačný vizuálny prehľad o záznamoch je zabezpečený prehľadnou časovou osou s farebným rozlíšením záznamov. Jednoduchým posuvom kurzora alebo nastavením času v kalendári sa dostaneme na požadovaný čas udalosti v zázname a podľa potreby túto udalosť prehráme. Súčasne môžeme prezerať vybranú kameru, alebo viacero kamier ktoré si môžeme vybrať do takého tvaru okna ktoré nám najviac vyhovuje. (Napr. postupnosť kamier po ktorých prešiel potencionálny páchateľ a pod.)

Záložka pre export udalostí

Údaje ktoré sme v zázname vyhľadali môžeme jednoducho označiť záložkami na časovej osi pre ďalšie použitie. Zabezpečíme si ich takto na ďalšie rýchle vyhľadanie a export. Záložka nám taktiež zabezpečí, že dané údaje sa nám nikdy nezmažú.

Záznam na základe vybraných udalostí

Parametre záznamu môžeme nastaviť pre každú kameru zvlášť podľa plánovača, alarmového vstupu alebo vybranej udalosti. Na základe takto zaznamenaných dát môžeme potom veľmi jednoducho vyhľadať dáta ktoré túto udalosť vyvolali.

Pixelové vyhľadávanie (vyhľadávanie udalostí v zadefinovanej časti obrazu)

Je jedným z najpokročilejších metód vyhľadávania. Na zábere z kamery si myšou vyznačíme časť záberu na ktorom je udalosť, ktorá je predmetom vyhladávania a zadefinujeme časové rozpätie vyhľadávania. Systém nám za pár sekund vyhľadá všetky udalosti, ktoré sa stali v zadefinovanej časti obrazu. Tento spôsob vyhľadávania je veľmi rýchly. Časy na vyhľadanie potrebných udalosťí sa pohybujú od desiatok sekúnd - maxinálne po pár minút. 

Podrobný management, a monitorovanie celého systému je postavené na maximálnej možnej bezpečnosti. Administratívny prístup umožňuje nastavenie skupín užívateľov s rôznou úrovňou bezpečnosti, limituje tak prístup ku kamerám a udalostiam presne podľa navolených pravidiel. Programovateľné e - mailové výstrahy poskytujú rýchle vzdialené hlásenie v prípade manipuláciií s kamerami systémom alebo iným neoprávneným zásahom.

Prepojenie na registračné pokladne

V snahe zabrániť krádežiam v obchodoch pri blokovaní dát do pokladní Avigilon doplnil systém o prepojenie na pokladne POS – transakcie. Do záznamu sa súčasne so záberom z kamery zapíšu aj dáta s pokladničného bločku a je potom veľmi jednoduché vizuálne skontrolovať či tovar ktorý je na zábere z kamery súhlasí s položkami na bločku.

Záver

Toto je iba stručný prehľad parametrov systému Avigilon. Celý systém, Softvér – kamery je koncipovaný tak, aby bol flexibylný aj pre toho najnáročnejšieho zákazníka. Systém je otvorený implementovať do seba kamery iných výrobcov a pri modernizáciách celkov ponechávať nainštalované aj funkčné kamery pokiaľ z hladiska rozlíšenia klientovi vyhovujú. Je jednoducho ovládateľný, čo zaručuje minimálne nároky na zaškolovanie obsluhy. S megapixelovými kamerami Avigilon získate za primerané náklady jeden z najmodernejších a  najstabilnejších kamerových systémov s nadčasovými funkciami.