Produkty

Program Avigilon Control Center je navrhnutý a dodávaný v troch verziách. Verzia Enterprise je bez softvérových obmedzení a poskytuje plný komfort ovládania a rozširovania. Ekonomicky výhodnejšia verzia Standard je určená pre všetkých tých, ktorí nikdy nevyužijú všetky možnosti Enterprisu, nebudú používať kamery s vyšším rozlíšením ako 8 megapixelov a počet megapixelových kamier pripojených na jeden server nepresiahne 75 kamier. Core je nižšia verzia ako Standard. Je určená pre maximálne 24 kamier s rozlíšením do 8 megapixelov s dvomi súčasne pripojenými klientmi. Podrobný popis odlišností jednotlivých verzií je rozpísaný v nasledujúcej tabuľke. Pre prechod z nižších licencií na vyššie je dostupný softvérový upgrade.

 

Systém Verzia Core Verzia Standard Verzia Enterprise
Maximálny pripojený počet kamier na server 24 75 Neobmedzený
Maximálny počet zobrazených serverov 1 3 Neobmedzený
Maximálny počet súčasne pripojených klientov 2 10 Neobmedzený
Podpora vysokého rozlíšenia (HDSM) Áno Áno Áno
Najvýkonnejšia forma ukladania - VMS Engine Áno Áno Áno
Podpora zariadení Verzia Core Verzia Standard Verzia Enterprise
Automatické vyhľadanie zariadení na sieti Áno Áno Áno
Podpora IP kamier a encoderov od iných výrobcov Áno Áno Áno
Podpora kamier a encoderov výrobcov združených v ONVIF Áno Áno Áno
HD H.264, HD Panoramatické kamery Áno Áno Áno
Avigilon encodery Áno Áno Áno
Podpora H.264 Áno Áno Áno
Podpora MPEG4 Áno Áno Áno
Podpora MJPEG Áno Áno Áno
Podpora JPEG2000 Áno Áno Áno
Brána iPad, iPhone Áno Áno Áno
Podpora HD Professional kamier 8 - 29 megapixel Áno
Klient Verzia Core Verzia Standard Verzia Enterprise
Štandardné klientské aplikácie Áno Áno Áno
Štandardný web prehliadač Áno Áno Áno
Podpora joysticku Áno Áno Áno
Uloženie pohľadov Áno Áno
Integrácia máp na obrazovku Áno
Integrácia web stránok do zobrazenia Áno
Oblasť monitoringu Áno
Prihlasovanie s heslami z Windowsu Áno
Záznam, vyhľadávanie, prezeranie Verzia Core Verzia Standard Verzia Enterprise
Konfigurácia plánovača záznamu Áno Áno Áno
Nízkostratová kompresia v zázname Áno Áno Áno
Pixelové vyhľadávanie Áno Áno Áno
Obrázkové vyhľadávanie Áno Áno Áno
Vyhľadávanie udalostí Áno Áno Áno
Export multizobrazenia z kamier Áno Áno Áno
Prepojenie na registračné pokladnice Áno Áno
Živý export Áno
Vyhľadávanie na základe narušenia alrmových vstupov. Áno
Podpora vyhľadávania ŠPZ Áno
Ostatné doplnky Verzia Core Verzia Standard Verzia Enterprise
E-mailová notifikácia Áno Áno Áno
Audio záznam Áno Áno
Podpora multicastu Áno
Menežovanie alarmových vstupov Áno
Plánované zálohovanie Áno
Nastavenie pravidiel hlásenia Áno
Integrácia do softvérov iných výrobcov Verzia Core Verzia Standard Verzia Enterprise
HD vyhľadávanie ŠPZ Áno
SDK Áno
Lenel Integrácia Áno
GE FcWnx Integrácia Áno
Cardax Integrácia Áno
Stentofon Integrácia Áno
Jacques Integrácia Áno
RS2 Integrácia Áno
DSX Integrácia Áno
DDS Integrácia Áno